Testinstallationer av högeffektiva solcellsomriktare

Diarienummer
Koordinator OPTISTRING TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 496 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har nu utvecklat ett system som kan testas ute hos kunder och stödja affärsutvecklingen. Systemet är robustare och enklare att producera.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har redan visat sig värdefulla i de kund och finansieringsprocesser vi startat och gjort att vi kan driva dessa vidare så att vi kan fortsätta att utveckla företaget.

Upplägg och genomförande

Arbetet har flutit på enligt plan, viss omstrukturering av resurserna har gjorts för att kunna uppnå målen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04618

Statistik för sidan