Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testcenter för vindkraft i kallt klimat

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Karlstad
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har så långt som möjligt genomfört projekteringen av Uljabuouda vindpark alltså skapat förutsättningen för etablering av en testbädd för vindkraft i kallt klimat. Efter erhållet ändringstillstånd erbjuder anläggningen platser för test, verifiering och certifiering av fullskaliga vindturbiner med avisningssystem. Även komponenter och delsystem kunna testas. Säkrare metoder för drift & underhåll i kallt klimat blir möjliga att säkerställa. Vidare kommer forskning & utveckling vid testcentret kunna bedrivas inom andra områden så som t.ex. simulering av islaster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Turbintillverkare har stort intresse att verifiera system för krävande förhållanden: I testcentret är processen effektiv & snabb. Dessutom anses en oberoende partner som fördel. Aktiviteterna från leverantörer samt FoU inom området kommer att leda till optimerad energiproduktion med avseende på verkningsgrad, tillförlitlighet & tillgänglighet. Turbintillverkare kommer då kunna utfästa garantier gentemot sina kunder vad gäller prestanda under isbildning & kalla temperaturer. Framtidens vindturbiner kommer vara bättre lämpade för drift i fjällmiljö & kallt klimat.

Upplägg och genomförande

Den förnyade dataanalysen av klimatdata, infrastrukturförutsättningar och motstående intressen med målsättningen att identifiera den mest lämpliga plats för ett testcenter har framgångsrikt genomförts. Projektet har fortsatt sitt marknads- och kundarbetet med att knyta framtida kunder bland turbintillverkare, främst i Europa och Asien, till projektet som intressenter. En stor del av arbetet var också förankringen i partnerorganisationerna för den etableringen som följer hädanefter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04709

Statistik för sidan