Testcenter för vindkraft i kallt klimat

Diarienummer 2016-04709
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Karlstad
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa förutsättning för och så långt som möjligt påbörja en projektering av en plats för etablering av en testbädd för vindkraft i kallt klimat. Testanläggningen ska erbjuda en plats lämplig för test, verifiering och certifiering av såväl komponenter, delsystem som kompletta vindturbiner samt även ge möjlighet att testa säkrare metoder för drift och underhåll av vindkraftverk i kallt klimat. Även forskning och utveckling vid testcentret inom områden som effektiv avisning, simulering av islaster och mätteknik ska kunna bedrivas.

Förväntade effekter och resultat

Turbintillverkare har ett stort intresse att verifiera sina produkter för speciella klimatförhållanden, på en testbädd kan processen bli mycket mer effektiv och snabb. Aktiviteterna från leverantörer i vindkraftsbranschen samt forskning och utveckling i området kommer att leda till optimerad energiproduktion med avseende på verkningsgrad, tillförlitlighet och tillgänglighet. På så sätt kommer framtidens vindturbiner vara bättre lämpade för drift i fjällmiljö och kallt klimat.

Planerat upplägg och genomförande

En förnyad datanalys av klimatdata, infrastrukturförutsättningar och motstående intressen med målsättningen att identifiera en bättre lämpad plats för ett testcenter kommer att genomföras. Projektet ska fortsätta det påbörjade marknads- och kundarbetet med att knyta potentiella kunder bland turbintillverkare, främst i Europa och Asien, till projektet som intressenter. En stor del av arbetet blir fördjupade kundkontakter samt uppbyggandet av samarbetet med internationella test- och forskningsorganisationer.

Externa länkar

Cold Climate Test A Hot Spot for Icy Wind Power

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.