Testbäddar HoS

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Medicinsk Teknik Östergötland
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Under förstudietiden så har testbädden bjudit in till och hållit i två informationstillfällen för att sprida information och kunskap kring testbädden. Vi har även haft en minimässa med utställning, utbildning, workshop och seminarier för att öka kunskap om innovation och testbädd. Engagemangen har även syftat och bidragit till ett ökat nätverk för testbädden och även för aktörer runt testbädden. Testbädden har börjat knyta kliniska verksamheter för att stötta innovationer med klinisk kunskap.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu en bred konstellation och nätverk med nödvändiga kompetenser för att täcka nödvändiga områden i kedjan från idé till produkt. Konstellationen har varit mycket aktiv i att ta fram behov och beskriva förutsättningar. Testbäddens projekt har knutits till flera av konstellationens aktörer. Verksamheten är välkänd i många av de nätverk och organisationer som berörs. Flera nya kontakter har knutits med organisationer och företag. Nya projekt har definierats för fortsatt verksamhet.

Upplägg och genomförande

En arbetsgrupp bildades med projektledaren som sammankallande, den har varit exekutiv i de aktiviteter som konstellationen engagerat sig i enligt vår projektplan. Planering och underlag för fortsatt verksamhet är framtagen. Tryckmaterial till informationstillfällena och minimässan har fungerat som informationsmaterial. Vidareutveckling av demonstratorer har skett kontinuerligt. Som styrande organisation föreslås en styrgrupp (styrelse) och en exekutiv grupp (ledningsgrupp).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02914

Statistik för sidan