Testbäddar dricksvatten- Demotest Skärgård

Diarienummer 2015-05002
Koordinator CAMPUS ROSLAGEN AB - Utvecklingscentrum för Vatten
Bidrag från Vinnova 2 440 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att kunna testa dricksvattenanläggningar (filter, RO, mm) för enskilda hushåll eller grupper av hushåll upp till 50 personer. Målet med projektet är att bygga en anläggning för att kunna testa olika dricksvattenreningsprodukter och ge företagen en oberoende bedömningsresultat som företaget kan välja att visa eller inte. Testresultaten ska matchas mot WHO:s rekommendationer, Livsmedelsverkets rekommendationer och Hälsosamt vatten enligt Rosborg et al

Förväntade effekter och resultat

En neutral plats för testning och utveckling av produkter. En framtida kvalitetsstämpel för decentraliserade vattenreningsutrustningar. Bidrag till att utveckla lagstiftningen. Stöd till produktutveckling, demoanläggning till innovativa produkter och ge en kvalitetsstämpel på produkter. Olika sammansättningar av produkter kan testas ihop för att säkerställa att de fungerar tillsammans. Bidrag till standardisering inom branschen. Bidrag till att svenska aktörer kan hävda sig på den globala marknaden. Utökning av marknadsandelar för svenska företag .

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1. En större kunskapsinhämtande för projektering av testanläggning och laboratoriet. Tillståndsansökningar för byggen Steg 2 Byggnation och första tester Optimering av testanläggning Steg 3 (parallellt) Utveckling av den preliminära affärsplanen Validering mot kund Steg 4 Marknadsföring, ägande och prissättningsmodell

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.