Testbädd LIÖ

Diarienummer 2012-02082
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Medicinsk Teknik Östergötland
Bidrag från Vinnova 5 287 304 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att implementera en varaktig innovations-/testbäddsverksamhet är att Region östergötland ska få förutsättningar för att strategiskt och effektivt hantera innovationer. Det uppfylls nu då Test och innovation fått ett tydligt verksamhetuppdrag kring tre huvudområden: - Stötta vårdverksamheter inom Region östergötland som vill testa och utvärdera nya lösningar och utveckla sin verksamhet - Bidra till att nya innovationer testas och utvecklas - Bidra till fler konkurrenskraftiga företag i östergötland och Sverige

Resultat och förväntade effekter

Det finns nu en tydlig styrning av verksamheten då enheten Test och innovation bildats 1 nov med en styrgrupp där företrädare för Regionsledningen finns med. över styrgruppen finns ett Innovationsråd och ytters Regionsdirektören. Därmed finns det mycket goda förutsättningar att koppla de aktiviteter/uppdrag som bedrivs inom verksamheten till processer och strategier inom Region östergötland.

Upplägg och genomförande

Det har inte varit okomplicerat att ha många externa samarbetsparter i ett projekt som detta men erfarenheten och nätverket det medfört är väldigt positivt för vårt kommande arbete inom Test och innovation. Det är även en utmaning att bedriva ett projekt över en så lång period som tre år och som förutom uppställda projektmål även innehåller en operativ verksamhet för att hantera inkommande innovationsförfrågningar. Det har dock fungerat väldigt bra då medarbetarna i projektgruppen varit väldigt engagerade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.