Testbädd Fossilfria Laminat

Diarienummer 2017-02298
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 377 700 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Målsättningen med den föreslagna Testbädd Fossilfria Laminat är att skapa en möjlighet att testa, utvärdera och verifiera fossilfria förpackningsmaterial i semi-kommersiell skala och därigenom på sikt ersätta större delen av de fossilbaserade plastmaterialen i nuvarande förpackningslaminat med olika biobaserade material, inklusive papper och kartong. Tillgång till den nya testbädden kommer också att attrahera internationella bioplastföretag för produktion i Sverige av biomaterial baserade på industriella bi-strömmar och skogsråvara.

Förväntade effekter och resultat

Genom utveckling av testbädden skapas möjlighet att på ett effektivt sätt kombinera t.ex. papper med dispersionsbaserad barriärbestrykning och extrudering av biobaserad plast och tryck i ett kombinerat och unikt erbjudande. Inte minst kommer testbädden att vara attraktiv för producenter av bioplaster som ges en möjlighet att demonstrera och verifiera nya laminatkoncept. Ökad användning av fiberbaserade material Minskad användning av fossilbaserade material Utveckling av nya fossilfria laminat med lokal produktion

Planerat upplägg och genomförande

Paper Province står för projektledning. Under planeringsfasen kommer Paper Province organisera, initiera och planera möten och arbetspaket för de olika aktörerna. En kompletterande behovs- och marknadsanalys kommer att genomföras. (Målet kommer också att vara att kartlägga och kvantifiera varumärkesägarnas behov av fossilfria förpackningsmaterial.) Identifiera och involvera bioplastproducenter. Specifikation av testbädden. Utöka aktörskonstellationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.