Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd Fossilfria Laminat

Diarienummer
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 377 700 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förpackningsmarknaden är idag den största förbrukaren av fossilbaserad plast med c:a 36% av den totala globala användningen på c:a 448 Mt/år (2015). Vi har genom interna och externa möten under planeringsfasen fastställt syfte för kommande testmiljö. Allmänheten blir mer miljömedveten men även politiska beslut talar för fossilfria förpackningslösningar och laminat. Målsättningen med planeringsstödet och kommande ansökan är att etablera en unik testmiljö för SMF och andra aktörer för kommersialisering av innovativa förpackningslaminat baserade på fossilfria material.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av planeringsstöd har blivit att vi utökat antal aktörer och planerar att skicka in en ansökan för projekterings- och realiseringsstöd. Förväntade effekter i kommande testmiljö är att skapa en ny testmiljö som är världsledande inom "funktionella laminat" Vi har valt att komplettera med fler aktörer från värdekedjan. Viktigt är att säkerställa kompetens inom testbäddens arbetsområde och att utveckla kontakter med testbäddens potentiella användare. Planeringsstödet har gett oss möjlighet att identifiera vilka justeringar i befintliga miljöer som behöver göras.

Upplägg och genomförande

Samtliga projektdeltagare i planeringsfasen har bidragit till att arbeta med de olika arbetspaket som vi ska uppfylla. Vi har tillsammans planerat omfattning för att kunna leverera ett bra resultat som ligger till grund för kommande ansökan. Vi i projektgruppen har genomfört ett fysiskt möte per månad utöver mail och telefonmöten. Vi har fått de svar vi vill på de 8 saker som ska ha uppfyllts efter genomfört planeringsstöd. De 11 besök vi gjorde för att identifiera framtida behov inom området gav oss mycket bra vägledning för kommande testmiljö. Budget och ambitionsnivå har varit rätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02298

Statistik för sidan