Testbädd Fossilfria Laminat

Diarienummer 2017-02298
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 377 700 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Förpackningsmarknaden är idag den största förbrukaren av fossilbaserad plast med c:a 36% av den totala globala användningen på c:a 448 Mt/år (2015). Vi har genom interna och externa möten under planeringsfasen fastställt syfte för kommande testmiljö. Allmänheten blir mer miljömedveten men även politiska beslut talar för fossilfria förpackningslösningar och laminat. Målsättningen med planeringsstödet och kommande ansökan är att etablera en unik testmiljö för SMF och andra aktörer för kommersialisering av innovativa förpackningslaminat baserade på fossilfria material.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsstöd har blivit att vi utökat antal aktörer och planerar att skicka in en ansökan för projekterings- och realiseringsstöd. Förväntade effekter i kommande testmiljö är att skapa en ny testmiljö som är världsledande inom "funktionella laminat" Vi har valt att komplettera med fler aktörer från värdekedjan. Viktigt är att säkerställa kompetens inom testbäddens arbetsområde och att utveckla kontakter med testbäddens potentiella användare. Planeringsstödet har gett oss möjlighet att identifiera vilka justeringar i befintliga miljöer som behöver göras.

Upplägg och genomförande

Samtliga projektdeltagare i planeringsfasen har bidragit till att arbeta med de olika arbetspaket som vi ska uppfylla. Vi har tillsammans planerat omfattning för att kunna leverera ett bra resultat som ligger till grund för kommande ansökan. Vi i projektgruppen har genomfört ett fysiskt möte per månad utöver mail och telefonmöten. Vi har fått de svar vi vill på de 8 saker som ska ha uppfyllts efter genomfört planeringsstöd. De 11 besök vi gjorde för att identifiera framtida behov inom området gav oss mycket bra vägledning för kommande testmiljö. Budget och ambitionsnivå har varit rätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.