Testbädd för patientnära tjänsteinnovationer

Diarienummer
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har Utvecklat och beskriver en första prototyp för hur en testbädd för problem- och patientdriven innovation kan fungera. Har etablerat ett nätverk med samarbetspartners och identifierat ytterligare behov av kompetens. Förankrat Testbädden i organisationens yttersta ledning. Skapat en plan för långsiktig finansiering av testbädden. Genomfört internationell benchmarking hos NHS Innovation.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i ett beslutsunderlag till Landstinget i Värmlands ledning avseende en organisering av innovationsarbete med användarinvolvering och tjänsteinnovation som strategi. En sådan organisering kommer att ske under 2013. Med detta som bas utvecklar vi verksamheten till en fullskalig testbädd. Målet är att kunna öka antalet konkreta innovationsprojekt, att erbjuda relevant näringsliv en ökad möjlighet att utveckla metoder och verktyg för kommersiellt syfte, att erbjuda akademi och forskningsinstitut möjlighet att samverka.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits i samarbete mellan LiV och forskningsinstitutet SP. Förstudien har haft en direkt koppling till LiV:s strategigrupp för patientinvolvering vilket gjort det möjligt att koppla ihop LiV:s egen ambition kring frågan med tanken om en nationell testbädd. Samarbetet med SP har gett en ökad möjlighet till nationell förankring redan under förstudiefasen och ett starkt nätverk. Lärdomar är att den goda förankringen till strategigruppen och LiV:s yttersta ledning skapat ett stort intresse och acceptans för förstudien och den fullskaliga testbäddsansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02081

Statistik för sidan