Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

Diarienummer 2013-04376
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Flera erfarna aktörer inom solenergiområdet har genom ökad samverkan utvecklat och driver nu en öppen och i vissa avseenden konkurrenskraftig testbädd. Projektgenerering, ökad aktörskännedom och identifiering av användarnas behov har varit centrala i projektet och resultaten, tillsammans med en beskrivning av våra gemensamma erbjudanden och resurser, presenteras i en enkel vägledning till testbädden. Stödfunktioner för IP-frågor och finansiering finns nu tillgängliga genom experter vid bl.a SP och Chalmers Ventures som också har resurser för finansiering av nya företag.

Resultat och förväntade effekter

Ett startupföretag och tre större multidisciplinära FoU-projekt har skapats i projektet. Ett innovationskluster med samkörda deltagare och starka resurser för utveckling, test och demo har bildats vilket på 3-5 års sikt förväntas kunna få stor betydelse för utvecklingen av den svenska solenergimarknaden och av livskraftiga industriaktörer. Utvecklingen stärks ytterligare av den strategiska innovationsagenda för solel som har tagits fram som ett indirekt resultat av projektet. Möjligheten att gå vidare med denna och söka finansiering för ett innovationsprogram diskuteras.

Upplägg och genomförande

En multidisciplinär gruppsammansättning med representation av erfarenhet och expertis från stora delar av värdekedjan har resulterat i en effektiv idé- och projektgenereringsprocess. Det stora antalet partners har dock gjort projektet administrativt tungrott och likvärdiga eller bättre resultat hade kunnat uppnås med betydligt färre partners. Kombinationen av teknisk och entreprenöriell expertis har gett en del intressanta resultat och ett ytterligare stärkt samarbete mellan SP och Chalmers Ventures har potential att utvecklas till en mycket stark innovationsresurs.

Externa länkar

Testbäddens Linked In grupp TB:s externa webbplats under projektet, nu en generell portal för den etablerade testbädden Testbäddens Twitterkonto

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.