Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion

Diarienummer 2016-02506
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med en testbädd för processvätskor är att möjliggöra en hållbar användning, både avseende miljö, arbets- och hälsoaspekter, av dessa. Svenska företag ska få kommersiella, miljö- samt hälsofördelar genom att använda testbädden. Syftet med testbädden är att stödja och underlätta provning och kvalificering, avseende teknisk prestanda och hållbarhetsaspekter, innan fullskalig industriell implementering av nya processvätskor kan ske. Processvätskor är alla typer av kemikalier och vätskor som används inom tillverkningsindustrin; ex skärvätskor, kyl- och tvättmedel.

Förväntade effekter och resultat

Företagen får kommersiella, miljömässiga samt yrkeshälsofördelar genom att använda testbädden. Leverantörer kan marknadsföra testbädden till sina kunder. Kommersiella fördelar; kortare tid till marknaden för miljöanpassade alternativ, stöd i produktutveckling och mer konkurrenskraftiga produkter med verifierad miljöprestanda. Fördelar för miljö och hälsa; Hållbarhets- och hälsobedömningar. Införandet av processvätskor och metoder, med en minskad miljöpåverkan, i produktion kommer att påskyndas.

Planerat upplägg och genomförande

Ett arbetspaket fokuserar på affärsutveckling av testbädden och ett annat på frågor som rör hållbarhet, arbetsmiljö och hälsoaspekter. Pilotuppdrag med fokus skärvätskor respektive kylmedel för värmebehandling kommer att genomföras. Behov och åtgärder för testbädden när det gäller innehåll, avtal, hårdvara för framtida uppdrag och aktiviteter både i fråga om rådgivning, uppdrag, forskningsprojekt och examensarbeten kommer att identifieras och verkställas. En central uppgift är att se till och säkerställa hur testbädden upprätthålls efter slutförandet av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.