Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test och innovationscenter för järnväg RTIC Samverkan mellan offentliga aktörer och industrin

Diarienummer
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att genom en interaktiv samverkansprocess kartlägga och pröva metoder för samverkan och utveckling/utformning av det framtida test och innovationscentret för järnvägsteknik.

Resultat och förväntade effekter

Genom intervjuer och genomförande av workshop så har goda och viktiga kontakter skapats mellan olika aktörer. Ytterligare samverkan med offentliga aktörer såsom Trafikverket är av speciell vikt. Se också bifogad rapport med bilagor.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av intervjuer och workshop där intresserade företag och andra organisationer deltog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05017

Statistik för sidan