Test och innovationscenter för järnväg RTIC Samverkan mellan offentliga aktörer och industrin

Diarienummer 2016-05017
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Att genom en interaktiv samverkansprocess kartlägga och pröva metoder för samverkan och utveckling/utformning av det framtida test och innovationscentret för järnvägsteknik.

Resultat och förväntade effekter

Genom intervjuer och genomförande av workshop så har goda och viktiga kontakter skapats mellan olika aktörer. Ytterligare samverkan med offentliga aktörer såsom Trafikverket är av speciell vikt. Se också bifogad rapport med bilagor.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av intervjuer och workshop där intresserade företag och andra organisationer deltog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.