Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Stockholm School of Economics (SSE) - Stiftelsen Stockholm School of Economics SIR
Bidrag från Vinnova 39 818 940 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2026
Status Pågående

Syfte och mål

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden har tillsammans med SciLifeLab, regioner, akademi, industri- och patientföreningar och myndigheter skapat en testbädd som stimulerar till nationella kliniska studier och underlättar införandet av precisionshälsa inom cancervården. I Test Bed Sweden for Clinical Trials and the Implementation of Precision Health in Cancer arbetar vi tillsammans mot målet "2030 - individanpassad och träffsäker prevention, diagnostik, behandling och vård för alla patienter med cancer i hela Sverige, på ett hållbart och jämlikt sätt".

Förväntade effekter och resultat

En nationell tvärsektoriell testbädd för vetenskaplig utvärdering och nationellt införande av Precisionshälsa i rutincancervården. -Nationell vägledning och en process för initiering av kliniska studier inkl. virtuella prövningar, PRRCTs. och förvärv av RWD. - Tillgång till och ökat deltagande i kliniska studier - Påskyndande av nyttiggörandet av forskningsresultat till kliniskt validerade modeller och verktyg - Verktygslåda för hälsoekonomi (dokument/utbildningsmaterial) för att stödja nationella kliniska studier - Stärkt internationell konkurrenskraft

Planerat upplägg och genomförande

Samarbetsstrukturen är en vidareutveckling av Nollvision cancer som redan är anpassad för att främja tvärsektoriellt samarbete, agilt beslutsfattande, öppen vetenskap, innovation och systemtransformation. Projektparterna har utvecklat en holistisk innovationsportfölj i en matris bestående av 10 arbetspaket - från kliniska studier till betalningsmodeller och uppdaterad cancervårdkedja. Nollvision cancer och GMS kommer leda samordnings- och integrationsinsatserna tillsammans för att påskynda utveckling och implementering av precisionshälsa i klinisk rutin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2021-02715

Statistik för sidan