Test av storskaligt designad ny teknik för rening och bättre återföring av fosfor från avloppsvatten

Diarienummer 2014-05568
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Lyckade tester har genomförts i Somerton, UK för fosforrening i reningsverkets sista del. Vidare tester kommer att genomföras genom ett utmattningstest på filtret i Somerton till sommaren och nya tester kommer att sättas igång i Woz, Polen. Även rejektvatten har börjat undersökas liksom möjlighet att använda Polonite för avvattning av slam. Tillsammans med Biototal har en återföringsprocess satts ihop för hantering, mätning och spridning av mättad Polonite. Flera kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners har initierats både i Sverige och i Polen, Tyskland och UK.

Resultat och förväntade effekter

Genom detta projekt har fosforrening genom slutpolering i reningsverk mindre än 20 000 personekvivalenter definierats som det intressanta marknadssegmentet. Slamavvattning på råslam har definierats som ett intressant område att genomföra vidare tester på. Rejektvatten är på tack vare sitt höga fosforinnehåll, särskilt vid biologiska reningsverk, en intressant applikation för Polonite. Få konkurrerande lösningar klarar, liksom Polonite, att både ta upp och återföra fosfor utan mellanbehandling.

Upplägg och genomförande

Tester har genomförts på tre anläggningar; Somerton (UK), Käppala (Sverige) och Woz (Polen). På samtliga anläggningar är uppföljande tester redan inplanerade eller diskuteras. 6 av 10 vattenreningsbolag i Storbritannien bevakar testerna i Somerton. Ytterligare tester behöver genomföras för att ännu bättre kunna paketera och rikta in produkten, även om segment och storlek på reningsverk börjar utkristallisera sig.

Externa länkar

Mer information om projektet i Somerton

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.