Test av AVIP i mixade trafikmiljöer

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 352 700 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte att utforska hur externa gränssnitt hos automatiserade fordon kan stödja samverkan med fotgängare och förare i manuellt framförda fordon genom genomförande av fältexperiment på Asta Zero testbana. Projektet uppfyllde sitt mål genom att validera tidigare resultat under mer dynamiska och verklighetstrogna förhållanden. Resultatet av testerna visar på en ökning av ´den faktiska och upplevda säkerheten vid samverkan med automatiserade fordon i mixade trafikmiljöer´ och därmed har målet med projektet uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av genomförda experiment visar på att användande av extern signalering via AVIP prototypen gör det lättare att förstå trafiksituationen och ökar trygghetskänslan vid interaktion med automatiserade fordon för de båda testade användargrupperna- fotgängare och förare till manuella fordon- (till olika grad). Genom att inkludera förare av manuellt framförda fordon i testerna har den testade AVIP-prototypens angivna - applikationsområde kunnat utökats. Projektet har identifierat öppna forskningsfrågor för vidare bearbetning av ingående parter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört ett experiment vid Asta Zero testbana där ett externt gränssnitt (AVIP) som kan förmedla ett automatiserat fordons intention till omgivande trafikanter testats. Experimentet har inkluderat två användargrupper (fotgängare/förare) och genomförts på Asta Zero:Stadsmiljö. Arbetsmöten med industriparter har genomförts under projektets gång med avseende på experimentupplägg, resultat och fortsatt forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02581

Statistik för sidan