TESLA - Tidskritisk & Säker trådLös Automationskommunikation

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02997

Statistik för sidan