TESLA - Tidskritisk & Säker trådLös Automationskommunikation

Diarienummer 2009-02997
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juni 2013
Status Avslutat