Termisk sprutning ett miljövänligt alternativ till hårdförkromning

Diarienummer 2012-03307
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte vara att verifiera de kommersiella och tekniska förutsättningarna att ersätta elektrolytisk hårdförkromning (EHC) med termisk sprutning och på så sätt ersätta en miljöskadlig cancerogen process. Resultaten visade att termisk sprutning generellt ger bättre egenskaper än EHC. Tillverkningskostnaden för termiskt sprutade beläggningar visade sig dock högre än EHC, speciellt vid storserieproduktion. Inkubatorbolaget PTC Innovation AB har bildats enligt målet med projektet och bolaget har genomfört flertalet industriuppdrag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört såväl teknisk och ekonomisk utvärdering av termisk sprutning som ersättningsmetod till elektrolytisk förkromning EHC. Termisk sprutning visade sig generellt tekniskt överlägsen EHC. Produktionskostnaden visade sig dock högre vid storserieproduktion. Tekniken bedöms dock kunna ersätta förkromning i stor skala då lagstiftning inträtt 2017.

Upplägg och genomförande

1. Verifiering av de kommersiella förutsättningar för HVAF som ersättningsmetod för EHC. 2. Verifiering av HVAF som ersättningsmetod för EHC i ett par industriapplikationer. Kostnadsanalyser. 3. Utveckling av kärnprodukten och tillhörande tjänster. Utveckling av affärsplan med tillhörande marknadsförings-/säljplan. 4. Etablering av en ´jobshop´ för att utveckla nätverket och ´knyta an´ strategiska partners. Marknadsföring och försäljning av ´produkten´. Samtliga faser genomfördes enligt plan.

Externa länkar

Länk till bildat inkubatorbolag PTC Innovation AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.