Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Termisk behandling och och hygienisering av avfall till kolmaterial och gasformiga bränslen

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Kemiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 1 272 663 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med det projektet var att främja Dr. Stina Janssons vetenskapliga kvalifikationer och framtida karriärutveckling. Under 2018 har hon spenderat totalt 6 månader vid National Aeronautics and Space Administration (NASA) vid Kennedy Space Center (KSC) samt vid University of Central Florida (UCF). Denna vistelse har lagt grunden för ett väl etablerat och långsiktigt samarbete med NASA/KSC, UCF och Swedish Space Corporation (SSC), och som bedrivs inom tre huvudsakliga samarbetsområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet är kopplat till NASAs projekt ´Trash-to-Gas´ som är en del i deras förberedelser inför resan till Mars och där syftet varit omvandling av avfall till gas. VINNMER-projektet har fokuserat på produktion av både kol och gas, och införande av nya tekniker (torrefiering och mikrovågsassisterad pyrolys) till den utvärdering som gjorts inom ´Trash-to-Gas´. Forskningsvistelsen har redan nu stärkt Dr. Janssons kvalifikationsmöjligheter som forskare och PI.

Upplägg och genomförande

Termisk behandling av sorterade avfallsfraktioner har utförts vid UmU. Sorteringsfraktionerna har baserats på så kallade ’waste generation events’. Utöver de tekniker som vi planerat att använda (torrefiering, mikrovågsassisterad pyrolys) har vi behandlat vått/fuktigt avfall med hydrotermisk karbonisering. Materialkarakterisering och kemisk analys har utförts på alla produkter (fast, flytande och gas) som genererats under den termiska behandlingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04107

Statistik för sidan