Termisk behandling och och hygienisering av avfall till kolmaterial och gasformiga bränslen

Diarienummer 2016-04107
Koordinator Umeå universitet - Kemiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 1 272 663 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-09-13

Syfte och mål

Huvudsyftet med det projektet var att främja Dr. Stina Janssons vetenskapliga kvalifikationer och framtida karriärutveckling. Under 2018 har hon spenderat totalt 6 månader vid National Aeronautics and Space Administration (NASA) vid Kennedy Space Center (KSC) samt vid University of Central Florida (UCF). Denna vistelse har lagt grunden för ett väl etablerat och långsiktigt samarbete med NASA/KSC, UCF och Swedish Space Corporation (SSC), och som bedrivs inom tre huvudsakliga samarbetsområden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet är kopplat till NASAs projekt ´Trash-to-Gas´ som är en del i deras förberedelser inför resan till Mars och där syftet varit omvandling av avfall till gas. VINNMER-projektet har fokuserat på produktion av både kol och gas, och införande av nya tekniker (torrefiering och mikrovågsassisterad pyrolys) till den utvärdering som gjorts inom ´Trash-to-Gas´. Forskningsvistelsen har redan nu stärkt Dr. Janssons kvalifikationsmöjligheter som forskare och PI.

Upplägg och genomförande

Termisk behandling av sorterade avfallsfraktioner har utförts vid UmU. Sorteringsfraktionerna har baserats på så kallade ’waste generation events’. Utöver de tekniker som vi planerat att använda (torrefiering, mikrovågsassisterad pyrolys) har vi behandlat vått/fuktigt avfall med hydrotermisk karbonisering. Materialkarakterisering och kemisk analys har utförts på alla produkter (fast, flytande och gas) som genererats under den termiska behandlingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.