Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Terapi och Diagnostik Baserat på Organisk Bioelektronik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 25 199 605 kronor
Projektets löptid februari 2011 - februari 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har uppfyllt (reviderade) mål. Vi har visat: flera olika teknologier för cell/vävnads frisättning, och öppnade ett nytt fält inom bioelektronik baserad på ferroelektriska polymerer; med e-jonpumpar, den allra första användningen av organisk elektronik vid behandling av ett vaket djur; med pe-sonder, ett verktyg för att identifiera cancerstamceller med bättre verkningsgrad än kliniska normer. För sonderna har redan ett avknoppningsföretag bildats och e-jonpumpen kommer snart att avknoppas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med våra framgångsrika resultat i alla tre projektområden, och den pågående kommersialiseringen av pe-sonder, tror vi att vi redan kan erbjuda den medicintekniska industrin en rad nya teranostiska verktyg. Jonpumpen har varit svårare att ta fram, men vi tror att vi äntligen är redo att kommersialisera den också (särskilt med tanke på några av de senaste resultaten). Slutligen, frisättningsytorna är med de senaste materialen också betydligt närmare klinisk användning.

Upplägg och genomförande

Projektet påverkades betydligt av förlusten av medverkan från AstraZeneca och S:t Jude Medical. Vi var tvungna att fokusera mycket mer av vår tid på att försöka återupprätta industripartners än på forskning och utveckling som vi ursprungligen planerat. Revideringen vidhalvtid och inrättandet av en styrelse hjälpte, men vi drabbades fortfarande av bristen på industriella slutanvändare i konsortiet. Kanske skulle vi ha varit närmare kommersialisering, om vi inte hade förlorat våra ursprungliga partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00507

Statistik för sidan