Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tensta Techgård

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning
Bidrag från Vinnova 291 747 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Techgården är ett initiativ för att erbjuda tech-influerade fritidsaktiviteter till ungdomar och unga vuxna i Tensta/Järva, med syftet att stärka framtidsutsikter och bidra till en meningsfull tillvaro hos unga. Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna samt att på andra sätt främja en etablering. Målet var få ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna bedöma om idén är bärkraftig och att ta fram en genomförandeplan vilket har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter genomförd förstudie/uppstart kan vi konstatera att arbetet resulterat i förankring, intresse, partners, team, lokal och en genomförandeplan för projektet. Arbete med att initiera en effektmätning har påbörjats, för att under kommande år kunna utvärdera den fortsatta satsningens långsiktiga effekt på målgrupper och lokalsamhället.

Upplägg och genomförande

Projektet Techgården ingår under samverkansmodellen Digital Demo Stockholm. I förstudien har Design thinking-metodik tillämpats vad gäller bl.a. intervjuer, observationer och visualisering - med stöd av OpenLab. Dialoger har under våren haft en tonvikt på enskilda samtal på naturliga mötesplatser i lokalsamhället så som caféer och bibliotek. Studiebesök har genomförts på relevanta platser vilket resulterat i lärande, inspiration och konkreta samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2016-05000

Statistik för sidan