Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TEMIDA

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB - STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Temidas affärsidé är att möjliggöra för köpare och säljare att mycket enkelt, tillförlitligt och snabbt skapande av ett köpekontrakt. På det här sättet har Temida lyckats göra begagnat affärer tryggt och säkert.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet har blivit en hemsida och att produkten har gått live i Polen och som är fullt fungerande.

Upplägg och genomförande

Analysen av Temidas affärsmodell har genom medel från VINNOVA kunna ändras lite från att ha ett fokus på Sverige till att börja lanseringen i Polen. Detta har medgett en mycket smidigare start av lansering och produkten då den svenska produkten har fler externa samarbetspartners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04836

Statistik för sidan