TEMIDA

Diarienummer 2016-04836
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB - STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Temidas affärsidé är att möjliggöra för köpare och säljare att mycket enkelt, tillförlitligt och snabbt skapande av ett köpekontrakt. På det här sättet har Temida lyckats göra begagnat affärer tryggt och säkert.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en hemsida och att produkten har gått live i Polen och som är fullt fungerande.

Upplägg och genomförande

Analysen av Temidas affärsmodell har genom medel från VINNOVA kunna ändras lite från att ha ett fokus på Sverige till att börja lanseringen i Polen. Detta har medgett en mycket smidigare start av lansering och produkten då den svenska produkten har fler externa samarbetspartners.

Externa länkar

Temida finns på Engelska och Polska och finns just nu live i Polen. Det förberett för fler länder och fler språk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.