Teknisk och kommersiell realisering av röntgenkälla

Diarienummer 2013-03412
Koordinator LUXBRIGHT AB
Bidrag från Vinnova 743 899 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och målet med det här projektet är att tekniskt och kommersiellt verifiera en röntgenkälla, vilket involverar de övergripande aktiviteterna av teknisk utveckling och testning, utformning av IP rättigheter, utveckla affärsrelationer, utformning av produktionsprocesser, en kvalitetspolicy, och försäljning. Alla projektets milstolpar och mål har uppfyllts. Resultatet har blivit en för marknaden färdig produkt i form av ett fältemissonsbaserad mikrofokusröntgenrör.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från det här projektet är ny teknologi för att alstra röntgenstrålning via fältemission och en ny innovativ teknik för microfokus-funktionalitet i röntgenrör. Dessa teknologier har införlivat i vår MVP (Minimum Viable Product), vars prestanda är liknande eller överlägsen existerande produkter, med fördelen av låg effektförbrukning och låg röntgenexponering. Detta innebär stora potentiella hälso- och miljövinster och öppnar upp för skapandet av portabla röntgenlösningar.

Upplägg och genomförande

I ett initialt skede riktades utvecklingsarbetet mot en slutprodukt avsedd för högspännings-röntgenapplikationer. Genom kontinuerliga samtal med samarbetspartners och potentiella kunder växte vår förståelse för marknadens behov. Som en konsekvens av denna återkoppling styrdes utvecklingsarbetet om mot utvecklandet av mikrofokusfunkonalitet, som är en av marknaden eftertraktad egenskap. Detta visar vikten av att på ett så tidigt skede som möjligt involvera potentiella kunder och samarbetspartners för att kunna utveckla effektiva produktutvecklingsstrategier.

Externa länkar

Detta är företagshemsidan för LuxBright AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.