Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknisk och ekonomisk verifiering av ANS lågfriktionsyta inom ventilmekanismer och bergborrar

Diarienummer
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03204

Statistik för sidan