Teknisk och ekonomisk verifiering av ANS lågfriktionsyta inom ventilmekanismer och bergborrar

Diarienummer
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2010
Status Avslutat