Teknikspridning värmebehandling

Diarienummer 2015-03154
Koordinator Swerea IVF AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet var att presentera resultat från projekt inom värmebehandlingsområdet för ett större antal personer. Totalt deltog ca 30 personer på seminarierna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är två genomförda seminarier där resultatet från 11 projekt inom MERA/FFI-programmet presenterades av forskare på Swerea IVF och Swerea KIMAB.

Upplägg och genomförande

Seminarierna hölls i samband med Open Technology Day på Swerea IVF och Swerea KIMABs medlemsdagar. Inbjudningarna skickades ut till KIMABs och IVFs kontaktnät, t ex intressentföreningar samt Värmebehandlingscentrum, Värmebehandlingsforum och kunder. Tack vare att seminariet var i samband med andra arrangemang på instituten blev även andra personer inbjudna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.