Teknikplattform 3D-kamera som fallsensor

Diarienummer 2013-03667
Koordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att lägga grund för ett framtida FoU-projekt för utveckling av en fallsensor, baserad på 3D-kamerateknik, och avsedd för äldrevården. En metod för signalanalys har utarbetats som bedöms ha god potential att fungera med tillräcklig tillförlitlighet efter fördjupat utvecklingsarbete. Ett koncept för produktens design har tagits fram, och den kommersiella potentialen har fastställts genom diskussion med marknadsaktörer.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har vi kunnat stärka vår tekniska konkurrenskraft inom 3D sensorteknologi samtidigt som vi arbetat på marknadssidan med att både bättre förstå behoven samt skapa kontakter med potentiella kunder/partners. Förväntad effekt är att Optronic baserat redan på dessa förstudieresultat kommer kunna sälja in flera utvecklingsprojekt, vilka i sin tur skall leda till produkter både inom äldrevården samt inom andra tillämpningsområden.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till stor del bedrivits genom teknisk utveckling och tester på Optronic. Det har handlat om utveckling av ny 3D-kamerateknologi, sensorfusion samt utvärdering av olika bildbehandlingsalgoritmer. Strategin har varit att parallellt med utvecklingen av ny sensorteknologi använda en befintlig industriell 3D-kamera från Fotonic för att skapa demofilmer. Filmerna har kunnat användas i kontakten med marknadsaktörer och potentiella kunder. Input från dessa har sedan använts vid framtagningen av ett designkoncept, vilket gjorts tillsammans med designbyrån Myra.

Externa länkar

Optronic

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.