Teknikdalens Företagsinkubator

Diarienummer 2015-06365
Koordinator Stiftelsen Teknikdalen - Stiftelsen Teknikdalen
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Projektets mål är att säkerställa möjligheten att delta i det nationella erfarenhetsutbytet mellan inkubatorer, som koordineras av SISP med minst två gemensamma möten per år. Målet har uppfyllts till fullo. Vi har haft full närvaro på såväl inkubatorledar- som coacherfaträffar. Vi har även på eget initiativ stärkt samverkan med andra inkubatorer genom besök och konkret samarbete i fråga om coaching av inkubatorbolag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt målen att: - stärka inkubatorns arbetssätt och utveckla nya processer, - stärka kontakterna med SISP och övriga inkubatorer, - stärka samarbetet med Högskolan Dalarna, - bli tydligare i den regionala rollen att identifiera och utveckla kunskapsintensiva start-ups.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett genom fysiska möten och erfarenhetsutbyten med andra inkubatorer. Förankring av lärdomar och analys av best practise har skett i den egna operativa gruppen och med inkubatorns ledning/ägare. Dessutom har vi inhämtat information och metoder utanför SISP. Förändringar har därefter provats och implementerats i verksamheten.

Externa länkar

Dalarna Science Park -Hela Dalarnas innovationsarena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.