Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TEF HEALTH

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 52 000 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - december 2027
Status Pågående
Utlysning Regeringsuppdrag Digital omställning

Syfte och mål

Genom programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) vill Europeiska kommissionen öka effektiviteten, motståndskraften och hållbarheten i EU:s hälso- och sjukvårdssystem, och minska ojämlikheterna i hälso- och sjukvården inom EU. AI och robotik anses vara kritiska områden som behöver utvecklas för att nå detta mål. TEF HEALTH-utlysningen är en del av den europeiska strategin för artificiell intelligens (AI) som syftar till att optimera utvecklingen av AI och främja förtroendet för och användningen av AI-baserade mjuk- och hårdvarulösningar.

Förväntade effekter och resultat

Genom att tillgängliggöra och kombinera unika infrastrukturer för multimodal in vivo och ex vivo avbildning, och säkra och AI-baserade kombinationer av dessa erbjuder den svenska noden (CIR, SciLifeLab, RISE) internationellt konkurrenskraftiga möjligheter för att hjälpa europeiska små och medelstora företag att identifiera, utveckla, stödja och påskynda nya och förbättrade tillämpningar för precisionshälsa baserade på AI-baserade hårdvaru och mjukvarulösningar. TEF-Health förväntas betjäna 500 användare i slutet av projektet och testa totalt 5 000 lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

TEF-health påbörjas i januari 2023. Inom den svenska noden kommer vi att organisera och tillgängliggöra: IN-VIVO imaging och EX-VIVO OMICS-infrastruktur, inklusive plattformstillgång och expertstöd. En AI-utvecklingsplattform, en DATA HUB inklusive retrospektivt insamlade data, en PRECISION DATA HUB inklusive prospektivt insamlade data och ett AI BUSINESS-utvecklingslabb. Sverige bidrar till alla arbetspaket och leder WP9 - Användningsfall och demonstratorer, där vi bla inventerar samhällsutmaningar, TEF-tillämpningar och små och medelstora företags produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2022

Diarienummer 2022-03128

Statistik för sidan