Teamlyftet FoU - förstudie

Diarienummer 2015-05093
Koordinator Courego
Bidrag från Vinnova 299 937 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att skapa kunskap och lärande kring FoU-teams möjligheter att fungera bättre och leverera mer. Genom studien har kunskap och lärande skapats om kvalitativa och kvantitativa effekter som teamutveckling genererar. En bild har också skapats av de medel som FoU-aktörer idag använder för att stärka genomförande och avkastning i FoU och vad som står i vägen för en tillämpning av teamutveckling. Därtill beskrivs olika modeller för teamutveckling och förslag ges på fortsatta insatser. Resultat från studien har presenterats på ett seminarium för FoU-aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Studien visar att teamutveckling ökar effektiviteten i såväl FoU-arbete som i arbetet med att ta hem FoU-finansiering. Kvalitativa effekter skapas redan tidigt i teamutvecklingsprocessen. Specifikt visar studien att teamutveckling skapar ökad förståelse och tillit, ökad samverkan och bättre kommunikation inom FoU-team. För ett av teamen i piloten har investeringen i teamutvecklingen gett ett värde i hemtagen finansiering på 880 000 kr och en ROI (Return on Investment) på 23 %. Studien förväntas leda till att akademi och industriforskning börjar tillämpa teamutveckling.

Upplägg och genomförande

För att få en bild av hur teamutveckling fungerar i FoU och vilka effekter den kan generera har en pilot genomförts. I piloten erhöll tre team från RISE, Jönköping University och Lunds universitet teamutveckling över 7 till 13 månader. Effekterna av teamutvecklingen utvärderades med en ROI-metodik (Return on Investment). Genom ROI-metodiken fastställdes såväl kvalitativa som kvantitativa effekter av teamutvecklingen. Därutöver genomfördes ett seminarium och en serie intervjuer med FoU-aktörer för att klargöra förutsättningarna för teamutveckling i svensk FoU.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.