TE011

Diarienummer 2015-05798
Koordinator TEENAGE ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

TE011 är en teknisk plattform utvecklad av teenage engineering för kommunikation mellan trådlösa enheter som delar en gemensam och synkroniserad världsbild. Primära användningsområdet är inom ljudskapande men tekniken är portabelt till andra områden som drar nytta av stabil, strömsnål och direkt interaktion mellan multipla enheter och användare.

Resultat och förväntade effekter

Genom att skapa en plattform för att synkronisera data förenklas utveckling av produkter som kan kollaborativt samverka. Vi ser också att plattformen ger utökade möjligheter att samarbeta med andra företag. För bolagets egna produkter ser vi att stor kundnytta kan skapas med väsentligt mindre resurser.

Upplägg och genomförande

Plattformens nuvarande implementation baseras på BLE som radioprotokoll och MIDI som transportprotokoll. Dock hindrar inget att lager i topologin byts ut eller kompletteras med t.ex. WiFi eller trådad överföring som USB. Detta begränsar beroendet av specifik hårdvara och transportmedium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.