TCP-25 PU kompress - en avancerad bioaktiv sårkompress

Diarienummer 2016-02343
Koordinator in2cure AB
Bidrag från Vinnova 1 445 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

in2cure AB har tillsammans med Lunds Universitet och en industriell partner utvärderat bolagets produkt TCP-25 i kliniskt relevanta infektions och sårmodeller i gris, och analyserat regulatoriska krav och hälsoekonomiska vinster. Resultaten utgör en bas för vidare klinisk utveckling av bolagets nya sårbehandling.

Resultat och förväntade effekter

TCP-25 reducerade inflammation samt motverkade infektion vid akuta sårskador. Resultaten från studierna användes för att göra hälsoekonomiska analyser med avseende på kostnaderna för olika sårtyper. Produktkonceptet visades kunna sänka de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården. Analys av den regulatoriska klassningen för TCP-25 har också utförts.

Upplägg och genomförande

Projektet har inkluderat tre parter, in2cure, Lunds Universitet och en industriell partner. Fokus har varit på att utvärdera in2cures sårbehandling i stora djurmodeller, göra en regulatorisk bedömning av konceptet, samt utvärdera den hälsoekonomiska vinsten med behandlingen. Projektet har löpande diskuterats i en styrgrupp med representanter från de olika parterna.

Externa länkar

in2cure´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.