TCP-25 PU kompress - en avancerad bioaktiv sårkompress

Diarienummer 2016-02343
Koordinator in2cure AB
Bidrag från Vinnova 1 445 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

in2cure har framgångsrikt utvecklat olika produktkoncept baserade på en kroppsegen peptid där material och formuleringar som funktionaliseras med produkten hämmar endotoxiner, samt för sårläkningen skadlig inflammation. Målet med projektet är utvärdera den kliniska nyttan av en sårkompress med bolagets produkt TCP-25 i kliniskt relevanta sårmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Effekter på minskad inflammation och förbättrad sårläkning kommer utvärderas. Resultaten kommer ligga som underlag för att analysera regulatoriska krav och hälsoekonomiska vinster i olika länder och marknadssegment. Resultaten är nödvändiga för vidare klinisk utveckling och användning på sårpatienter.

Planerat upplägg och genomförande

Effekten av TCP-PU dressing och TCP-25 WOUND GEL kommer utvärderas i infektions och sårmodeller i gris, och effekten kommer jämföras med existerande silverbaserade antiseptiska kompresser. I andra delprojekt kommer regulatoriska krav och hälsoekonomiska vinster i olika länder och marknadssegment analyseras.

Externa länkar

in2cure´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.