Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TCP-25 PU kompress - en avancerad bioaktiv sårkompress

Diarienummer
Koordinator in2cure AB
Bidrag från Vinnova 1 445 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

in2cure AB har tillsammans med Lunds Universitet och en industriell partner utvärderat bolagets produkt TCP-25 i kliniskt relevanta infektions och sårmodeller i gris, och analyserat regulatoriska krav och hälsoekonomiska vinster. Resultaten utgör en bas för vidare klinisk utveckling av bolagets nya sårbehandling.

Långsiktiga effekter som förväntas

TCP-25 reducerade inflammation samt motverkade infektion vid akuta sårskador. Resultaten från studierna användes för att göra hälsoekonomiska analyser med avseende på kostnaderna för olika sårtyper. Produktkonceptet visades kunna sänka de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården. Analys av den regulatoriska klassningen för TCP-25 har också utförts.

Upplägg och genomförande

Projektet har inkluderat tre parter, in2cure, Lunds Universitet och en industriell partner. Fokus har varit på att utvärdera in2cures sårbehandling i stora djurmodeller, göra en regulatorisk bedömning av konceptet, samt utvärdera den hälsoekonomiska vinsten med behandlingen. Projektet har löpande diskuterats i en styrgrupp med representanter från de olika parterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02343

Statistik för sidan