Täta förbindelser

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2014
Status Avslutat