TAPOC

Diarienummer 2018-00473
Koordinator Foreseeti AB
Bidrag från Vinnova 448 440 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Feasability studies within cyber security and reliability

Syfte och mål

Projektet har genom denna genomförbarhetsstudie skapat grunden för ett riktigt bra genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet syftar till att ta fram en integrerad verktygslåda för säkerhetsanalys.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ett konsortium och säkrat högsta slutanvändar-relevans i det planerade genomförandeprojektet.

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien innehåller tre delar; skapa konsortium, säkra slutanvändarrelevans och scenarios, samt planera genomförandeprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.