Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TAPOC

Diarienummer
Koordinator Foreseeti AB
Bidrag från Vinnova 448 440 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genom denna genomförbarhetsstudie skapat grunden för ett riktigt bra genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet syftar till att ta fram en integrerad verktygslåda för säkerhetsanalys.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ett konsortium och säkrat högsta slutanvändar-relevans i det planerade genomförandeprojektet.

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien innehåller tre delar; skapa konsortium, säkra slutanvändarrelevans och scenarios, samt planera genomförandeprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2018

Diarienummer 2018-00473

Statistik för sidan