TAPOC

Diarienummer 2018-00473
Koordinator Foreseeti AB
Bidrag från Vinnova 448 440 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att skapa grunden för ett riktigt bra genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet syftar till att ta fram en integrerad verktygslåda för säkerhet/säkerhetsanalys.

Förväntade effekter och resultat

I genomförbarhetsstudien ska vi vi: a) skapa ett riktigt bra konsortium b) säkra högsta slutanvändar-relevans i genomförandeprojektet c) planera för genomförandeprojektet

Planerat upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien innehåller tre delar; 1) Skapa konsortium 2) Definiera slutanvändar-scenarios 3) Planera genomförandeprojektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.