Tankestyrd benprotes

Diarienummer 2017-01471
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Dagens benproteser är helt frikopplade från patientens neuromuskulära system. Att de biologiska och de mekatroniska kontrollsystemen är åtskilda leder till begränsad funktionalitet och till följd av bristfällig koppling och styrning av protesen. Vår målsättning är att, för första gången någonsin, möjliggöra naturlig neuromuskulär styrning av tankestyrda benproteser med känselåterkoppling till kvarvarande nerver i stumpen. Syftet med det här projektet är att verifiera funktionen och de mekaniska kraven för ett nytt sorts implantat, som utvecklats för att uppnå målet.

Förväntade effekter och resultat

Ända sedan introduktionen av implanterbara produkter, har en pålitlig, stabil och långvarig kommunikation med utsidan av kroppen varit en stor utmaning. För arm- och ben-proteser har detta hindrat användandet av neuromuskulära gränssnitt för intuitiv styrning. I detta projekt, ska vi lösa detta problem med en kliniskt genomförbar lösning som kommer öppna en ny marknad för benproteser med extra hög funktionalitet. Ett lyckat genomförande kommer ha en stor betydelse för Integrums produkter, och kommer placera företaget som världsledande inom arm- och ben-protesindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Det här är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SUH), och Integrum AB. De tre parterna har genomfört lyckade samarbeten tidigare med utvecklingen av motsvarande teknik för armproteser. Biomechatronics and Neurorehabilitation Laboratory, från avdelningen Electrical Engineering vid CTH, koordinerar det här projektet och möten kommer hållas varannan vecka mellan parterna för att säkerställa att projektet genomförs enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.