Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tankestyrd benprotes

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Dagens benproteser saknar neuromuskulär styrning. Vi har tagit fram en teknologi för att lösa detta problem genom att möjliggöra direkt skelettförankring av protesen samt neuromuskulär styrning av protesen och känselåterkoppling från protesen till användaren. I kombination med nästa generations robotbenproteser med aktivt drivna knä- och fotleder, kommer vårt innovativa implantatsystem tillåta användaren att leva ett mer aktivt liv och genomföra mer utmanande aktiviteter, än någon annan känd lösning.

Resultat och förväntade effekter

Analys av marknad samt vetenskaplig forskning visar att vårt system ligger före konkurrenterna samt utgör en verklig innovation.

Upplägg och genomförande

Det här är ett sammarbetsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SUH) och Integrum AB. Det har koordinerats av Biomechatronics and Neurorehabilitation Laboratory, vid avdelningen för Elektroteknik vid CTH.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01471

Statistik för sidan