Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tänk rätt från början etablering av ME/CFS rehabilitering på distans i Sverige

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum
Bidrag från Vinnova 894 549 kronor
Projektets löptid juni 2021 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning I krisens spår 2021
Ansökningsomgång Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin

Syfte och mål

ME/CFS är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningarmed uppskattningsvis 10 000-40 000 drabbade i Sverige. Det finns ingen klinik norr om Stockholm. Norrland täcker halva Sveriges yta varför en digitaliserad högspecialiserad rehabilitering är en högaktuell lösning. Syftet är därför att skräddarsy och utvärdera ett digitalt rehabiliteringsalternativ för patientgruppen med målsättning att kunna erbjuda en mer tillgänglig, resurseffektiv och jämlik rehab.

Förväntade effekter och resultat

En utvärderad lösning för sammanhållen digital rehab ökar tillgängligheten till sjukvård för dessa patienter och har potential att förbättra rehabiliteringen och livskvaliteten. En digital lösning ger dessutom alla i hela landet jämlik tillgång. Ett positivt resultat av innovationsimplementering för ME/CFS av digital sammanhållen rehabilitering kan vara en föregångare för implementering inom andra patientgrupper i behov av intensiva rehabiliteringsprogram, såsom reumatiker, Parkinson patienter etc.

Planerat upplägg och genomförande

En gemensam grundsyn och kravspecifikation arbetas fram som ligger till grund för färdigställande av rehabiliteringsprogram och innehåll. Därefter sker gemensamma remissgenomgång med intag av 20 patienter som genomgår 4 veckors specialiserad interdisciplinär rehabiliteringsperiod enl personlig rehab plan samt ytterligare 5 månaders strukturerad uppföljningsperiod. Rehabiliteringen följs upp enligt strukturerad utvärderingsmall innehållande PROMs och PREMs. Processen följs av region, rehabiliteringstjänsteleverantör, patienter samt utvärderare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2021

Diarienummer 2021-02185

Statistik för sidan