Tällberg Forum 2009 and Tällberg Seminars 2009

Diarienummer
Koordinator Tällberg Foundation Service AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04359

Statistik för sidan