Taktil Video för intelligenta rullstolar

Diarienummer
Koordinator Videoakt AB - Videoakt AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat