Taktil Video för intelligenta rullstolar

Diarienummer
Koordinator Videoakt AB - Videoakt AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01345

Statistik för sidan