Taktibot

Diarienummer 2016-03959
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Taktibot har undersökt möjligheter och hinder för att införa smarta textilier som en teknologi att användas på ett innovativt sätt i samverkan mellan robot och människa. Inom projektets konsortium har olika applikationer, mognadskrav för ny teknologi och möjligheter till implementering diskuterats. Följden av projektet är en större ansökan med fokus på att underlätta produktionsberedning och implementering av nya teknologier som smarta textilier, med stöd av design automation.

Resultat och förväntade effekter

Ett flertal: industriella aktörer intresserade av dra nytta av smarta textilier, akademiska aktörer med kompetens att utveckla lösningar för att kunna tillämpa sådan teknologi, samt ett flertal applikationer där teknologin kan användas för att höja industriell produktivitet och minska ergonomiproblem, har identifierats. Den resulterande ADaPT-ansökan förväntas öka effektiviteten vid produktionsberedning av ny digital teknik som smarta textilier, vilket i sin tur förväntas underlätta praktisk industriell implementering av teknologin.

Upplägg och genomförande

Regelbundna projektavstämningar hölls för att identifiera industribehov, ytterligare applikationer och projektfinansiärer, samt för formulering av utvecklingsplaner. Det konstaterade att den teknologiska mognadsgraden för smarta textiler i industriella applikationer är låg. Industrins behov av relativt snabba produktivitetseffekter gjorde att teknologin behövde sättas i ett större sammanhang för att åstadkomma tillräckligt industriellt finansieringsstöd. Insikten att effektiv beredning kommer vara en nyckel för praktisk implementering blev lösningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.