Systemkonstruktion på kisel

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

SoS är en integrerad del av verksamheten vid Lunds Universitet och är den naturliga kopplingen till industrin. Korsbefruktningen mellan akademi och industri är ett av de viktigaste inslagen i centret och att bibehålla en kritisk massa. SoS måste hantera balansen mellan vetenskaplig excellens och industri relevans. SoS har uppnått resultat som både håller en hög vetenskaplig nivå och publiceras akademiskt samtidigt som det har lätt till patent och prototyper nära kommersialisering. Vi tror att det öppna utbytet av idéer och det ömsesidiga förtroendet är en av de verkliga vinsterna.

Resultat och förväntade effekter

SoS huvudsakliga inriktning har varit telekommunikation men har breddas mot trådlös kommunikation i ett vidare perspektiv, såsom mobil hälsa och industriapplikationer. SoS har varit en nyckelspelare i att skapa tre EU-projekt: MultiBase, DRAGON och MAMMOET. Vi är av åsikten att detta visar på både styrkan och det utmärkta samarbetet inom SoS. Kunskapsöverföring har främst skett genom patent och personer men det är också värt att nämna Lund Circuit Design Workshop som har utvecklats från en lokal gruppering till att bli en verklig mötesplats med runt 150 deltagare under senare år.

Upplägg och genomförande

Den strategiska inriktningen och viktiga beslut fattas av styrelsen som är sammansatt av representanter för varje partner, både industri och akademi. Styrelsen beslutar om SoS budget likaväl som fördelningen mellan forskningsområden. Forskningsprojektens inriktning fastställs av styrelsen medan den dagliga verksamheten sköts inom de olika projekten. De Internationella Rådgivande Experterna (IAB) utvärderar centret och rapporterar till styrelsen. Organisationen av SoS har visat sig framgångsrik genom åren och har lett till ett ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.