Systemkonstruktion på kisel

Diarienummer 2008-02029
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Lund
Bidrag från Vinnova 2 996 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2010
Status Avslutat