Systematiserad prototypframtagning för ökad konkurrenskraft (SPÖK)

Diarienummer 2012-03789
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstå status av tekniken och nivån av kännedom hos svenska gjuterier. Den är låg angående tekniken för framställning av formar/kärnor i sand. Endast ett gjuteri använder sig av tekniken regelbundet för framställning av prototyper och reservdelar. Uppfylla målet, ökad konkurrenskraft åt svenska gjuterier, förutsätter att Swerea beviljas projekt med möjlighet att leasa utrustning för att anpassa svensk sand till tekniken och skapa rutiner för justering av CAD-modell till färdig komponent.

Resultat och förväntade effekter

Gjuterier utomlands använder tekniken med 3D-printing i sand! Audi, BMW, MAN, VW m.fl. använder kärnor och formar framställda i 3D-printar. Gjutgodsköpare anger att den som kan leverera första utfallsprovet får affären inte den som nödvändigt är billigast. CAD-filerna är fortfarande för enkla och utan kompensation för distorsion. Det krävs ökad kunskap om hur geometrier korrigeras för att optimera ledtiden från idé till utfallsprov. Forskning hos Swerea kan ge svensk gjuteriindustri de nödvändiga kunskaper som krävs för att bli vald leverantör. Gjutförsöken är inte gjorda ännu.

Upplägg och genomförande

Upplägg; status (state of the art), för tekniken, leverantörer, tillgänglighet, litteraturstudier och fysisk modell. Status har framgått av intervjuer och litteraturstudier. Leverantörer har gallrats fram för vald teknik genom marknadsundersökning. Tillgängligheten för svenska gjuterier har undersökts genom besök hos två tillverkare av utrustning i Tyskland. Litteraturstudier har gjorts för att undersöka teknikens begränsningar och möjligheter. En CAD-modell för utvärdering av toleransnoggrannheten har tagits fram och formar är beställda för gjutning av geometrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.