Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swedish transformative innovation policy platform (STIPP)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 33 286 932 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet fokuserar på policyinstrument som sorterar under begreppet systeminnovation, hur de kan utformas, implementeras och utvärderas. Projektet är organiserat som en kunskapsplattform för att samordna forskning och praktik inom området. Samverkan mellan akademisk forskning och policypraktik är plattformens huvudmål. Ambitionen är att utveckla teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap om systeminnovation, samt bidra till att denna sprids och implementeras genom mer effektiv politik.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen introducerar och samordnar aktiviteter inom forskning, policyanalys och nätverksskapande, inklusive spridning av resultat. Utöver aktiviteter i form av konferenser och workshops planeras vetenskaplig output i form av artiklar i fackgranskade journaler av högsta internationella standard, rapporter av mer populärvetenskaplig natur, samt deltagande i nationell och internationell media. Plattformens deltagare kommer också bistå Vinnova med rådgivning och utredningar av olika slag.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets första fas planeras: (1) Design och genomförande av forskningsprojekt om systeminnovation, baserat på en inventering och analys av kunskapsluckor. (2) Analys av svenska policyinstrument med syfte att stimulera systeminnovation, baserat på insikter från ovan nämnda forskningsprojekt i kombination med policyaktörernas egna probleminventeringar. (3) Etablering av nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker med kunskap om och intresse för systeminnovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 december 2020

Diarienummer 2017-01600

Statistik för sidan