System för Verktygsbälten

Diarienummer 2018-04804
Koordinator FAUNA I RÄTTVIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 99 600 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Undersöka behov hos slutkunder och regelverk i syfte att erbjuda nya produkter som uppfyller funktion och bestämmelser i Norden.

Förväntade effekter och resultat

Ett verifierat koncept bestående av 6-10 produkter att utveckla produkterna vidare för en kommersiell lansering.

Planerat upplägg och genomförande

Analysera behoven genom fokusgruppsundersökningar med slutkunder. Läsa och diskutera regelverk och bestämmelser med berörda myndigheter i Norden. Även genomföra nyhetsgranskning och vilka patens som finns inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.