SYSTEM FOR THE REALTIME DETECTION AND ANALYSIS OF HUNCHES FOR CRISIS COMMUNICATION

Diarienummer
Koordinator Kram/Weisshaar AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03957

Statistik för sidan