Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SYSTEM FOR THE REALTIME DETECTION AND ANALYSIS OF HUNCHES FOR CRISIS COMMUNICATION

Diarienummer
Koordinator Kram/Weisshaar AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03957

Statistik för sidan