System för Övervakning av Kritiska Områden

Diarienummer 2010-00666
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat