System för analys av läkemedel mot membranbundna receptorer

Diarienummer 2013-05305
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet initierades som en förlängning av en VINNOVA-finansierad miljö (dnr 2009-00239) med målet att i samverkan med AstraZeneca vidareutveckla en patentsökt metod med ursprung i miljöns forskning, syftande till att förbättra läkemedelsscreening. Utöver en utvärdering från industriella aktörer av nyutvecklade metoder, hade projektet också som mål att utvärdera den kommersiella potentialen för de patent som skapats i miljön och som ägs av GSD AB, startat av forskarna knutna till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Med titeln ´Development, implementation and application of a highly-innovative single-molecule detection platform for drug discovery.´ blev samarbetet i mycket hård konkurrens med AstraZeneca belönat med 2015 i-MED Sceince Award på AstraZeneca. Privat investring på 500 kSEK har säkrats för att starta ett spin-out bolag baserat på två av patenten i GSD AB. Projektets resultat utgör en viktig komponent i en ansökan, nyligen inskickad till SSFs utlysning 2016, om att få etablera ett s k industriforskningscenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats av F. Höök. Det har varit fyra till sex projektmöten per år för att följa upp projektresultat, publikationer och patentering av genererade resultat. De kommersiella aktiviteterna har hanterats vid styrelsemöten varannan månad för GSD AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.