Syntheis of Hydrated Vanadium

Diarienummer 2016-02993
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 262 118 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2017
Status Avslutat