Syntetiska N-timermolekyler för inmärkning och visualisering av intracellulära markörer och levande cellar

Diarienummer 2013-02103
Koordinator N-tigen Insights AB
Bidrag från Vinnova 1 464 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

N-tigen Insights ABs mål är att utveckla en portfölj av N-timer reagens med fokus på proteiner inom celler. Strategin är att börja där det finns ett obemött behov av reagenser som markerar proteiner inom celler utan att döda dem. Detta har uppnåtts och vi har levererat 12 nya produkter till marknaden. Vi kommer att utvecklas med en produktplattform och etablerade vägar till försäljning. N-timer teknologin visas upp för potentiella samarbetspartners och i en applikation till Horizon2020.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt har resulterat i följande: IP skickades in för en klass av N-timer och var början för utvecklingen av nästa generations molekyler. 12 nya produkter introducerades till kunder. En produktportfölj skapades för att locka större distributörer av reagenser i syfte att bilda avtal. Vi levererade 12 produkter till målkunden och stärkte vårt värde samt våra bidrag till sponsorer, t.ex. Vinnova. Produkterna inkluderas nu i flera forskningsansökningar och har lockat nya samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektet uppfyllde alla de 3 målen. Det 1:a målet resulterade i ett förfinande av produktionen och levererade produkter till diabetes- och stamcellsmarknaderna. 2:a målet lyckades att vinna samarbeten med viktiga referenskunder samt har resulterat i inlämningar av ansökningar om patent m.m . 3:dje målet, baserat på tidigare nämnda resultat, levererade N-timer molekyler för försäljning. Således är marknadsstrategin att säkra ytterligare referenskunder i målmarknaderna och öka bolagets värde.

Externa länkar

N-timer molecules Live Cell Imaging. N-tigen Insights AB is a product development biotechnology company.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.