Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Syntetisk testplattform för LTE och framtida telekommunikationssystem

Diarienummer
Koordinator SYNTRONIC AKTIEBOLAG - Syntronic AB
Bidrag från Vinnova 3 760 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00888

Statistik för sidan