Syntes av karboxylsyraligander

Diarienummer 2015-01093
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - februari 2017
Status Avslutat