Syntes av karboxylsyraligander

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - februari 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01093

Statistik för sidan