Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swiss Nordic Bio

Diarienummer
Koordinator RAYTELLIGENCE AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Har genomfört möten med ett antal investerare och potentiella kunder

Resultat och förväntade effekter

Diskussioner pågår

Upplägg och genomförande

Uppföljning av kontakter påbörjat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2019

Diarienummer 2019-01329

Statistik för sidan