Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swipe-2-Buy

Diarienummer
Koordinator Touchize Sweden AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2019-00822

Statistik för sidan