Swipe-2-Buy

Diarienummer
Koordinator Touchize Sweden AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator
Ansökningsomgång TINC 2019 - Ta er affärsidé till nya höjder i Silicon Valley

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2019-00822

Statistik för sidan