Swinno 2

Diarienummer 2009-04795
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 195 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2013
Status Avslutat