Swinno 2

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 195 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04795

Statistik för sidan